Otvorenie lezeckej steny v školskom roku 2023/24

Lezeckú stenu pre verejnosť otvárame od 1.10.2023