O stene

Lezecká stena Pavúk bola prvou verejnou veľkou umelou stenou "na lano" v Banskej Bystrici. Svoje cesty si tu nájdu deti, začiatočníci, pokročilí borci aj pretekári. Bouldristi majú k dispozícii malú boldrovku. Pri stene je možné požičať si materiál (pozri cenník).

V súčasnosti z pohľadu doby má už skôr charakter klubovej steny s možnosťou lezenia aj pre verejnosť, vzhľadom na veľkosť a možnosti otváracích hodín. Sme limitovaný prenájmom v rámci telocvične GJGT.

Na stene pravidelne prebieha aj výučba vysokoškolákov z Univerzity Mateja Bela a lezecké krúžky Horoklubu pre deti základných a stredných škôl pod vedením skúsených inštruktorov.

Parametre lezeckej steny:

Lezecká plocha: 400 m²
Výška: 9,3 m
Max. dĺžka cesty: 14 m
Max. previs: 8 m
Druh profilov: kolmé, mierne previsnuté, previsy, stropy, hrany,
Cesty: stavané sú vždy z chytov v jednej farbe, čo uľahčuje orientáciu a poskytuje možnosť sledovať vlastný výkonnostný postup preliezaním určitých ciest
Počet ciest: 33 nových ciest v obtiažnosti od 4 do 10 UIAA.

Od roku 2012 pribudli aj vysoké lanové prekážky ktoré využívame pri práci s mládežou a v krúžkoch

 

Stenu nájdete v telocvični na Gymnáziu J. G. Tajovského na Tajovského ulici v Banskej Bystrici.
Tu je k nahliadnutiu mapka »

 

Umelá lezecká stena bola pôvodne postavená v Slovenskej Ľupči, neďaleko mesta Banská Bystrica. Jej využitie bolo značne obmedzené vzdialenosťou od mesta a rovnako aj jej prístupom pre širšiu lezeckú verejnosť. Po vzájomnej dohode medzi klubmi HO Slovenská Ľupča a Turistického a horolezeckého klubu ŠK UMB Banská Bystrica, vznikla dohoda o presťahovaní stienky do priestorov Centra voľného času JUNIOR so sídlom na ulici Janka Kráľa v Banskej Bystrici. Žiaľ po náhlom zrušení Centra voľného času JUNIOR sme museli hľadať nové priestory. V roku 2005 sme ich našli v malej telocvični Gymnázia J. G. Tajovského. Postavená stena mala charakter boulderingovej steny o rozmeroch cca 70 m². Stienka nadobudla nové tvary, čím sa oproti minulosti zvýšila aj jej celková náročnosť.


Rok 2005 bol prelomový aj zlúčením HO Slovenská Ľupča do TaHK UMB Banská Bystrica a jeho následným premenovaním na HOROKLUB ŠK UMB. Spolupráca s Gymnáziom J. G. Tajovského bola úspešná a v školskom roku 2005/06 úspešne fungoval horolezecký krúžok pod vedením inštruktorov z Horoklubu. Vyvrcholením tejto činnosti bolo ich sústredenie na Súľovských skalách.

V roku 2006 na základe spolupráce s Jirkom Švubom z CCC Bocianika Banská Bystrica sme sa pustili do stavby veľkej lezeckej steny ktorú vidíte v súčasnej podobe.

Od roku 1.5.2014 sa stena stáva majetkom Horoklubu ŠK UMB.

Stena je určená pre horolezeckú verejnosť , zvýhodnený sú členovia Horoklubu ŠK UMB,  Jamesu a študenti Gymnázia J.G.Tajovského. Pre všetkých je pripravená rôznorodá ponuka horolezeckých kurzov, pravidelných krúžkov a animačných aktivít. Bližšie informácie o nich získate priamo na uvedených aktivitách.