Uzatvorenie lezeckej steny Pavúk v dňoch 11.3.-22.3.2020

Na základe komunikácie s p. riaditeľkou GJGT s účinnosťou od 11.3.2020 sa pozastavuje tréningová činnosť- krúžky a činnosť lezeckej steny Pavúk pre verejnosť do odvolania. Ide o obmedzenie pohybu cudzích osôb v priestoroch, kde sa realizuje vyučovací proces v rámci opatrení týkajúcich sa šírenia Koronavírusu COVID-19.

Ďakujeme za pochopenie