požičovňa

Pre verejnosť a členov Horoklubu ŠK UMB (zľava) vieme krátkodobo zapožičať tento materiál. Ceny sa uvádzajú na deň:

sedák
2 €
prsný úväz
2 €
prilba
2,50 €
   
 
 
záloha

50 €

Snežnice si môžete zapožičať u p. Piliarovej 0907374708

Podmienky : 

Rezervácia na tel.čísle: 0915944111

Prevzatie len osobne. Pri osobnom prevzatí sú potrebné 2 preukazy totožnosti na spísanie Zmluvy o zapožičaní a hotovosť na zaplatenie zálohy. Minimálne sa účtuje požičovné za 1 deň. Vrátenie:

● Predmet požičania sa vracia primerane očistený. Pokiaľ sa výstroj poškodila, aj keď závada nie je viditeľná, nahláste to pri vrátení.

● Pri osobnom vrátení je potrebná Zmluva o zapožičaní a hotovosť na uhradenie požičovného.

● Po vrátení bude vybavenie skontrolované a následne Vám bude vrátená záloha. 

● V prípade, že chcete predĺžiť dobu zapožičania vybavenia, ste povinný nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť.

● Pri strate alebo poškodení výstroje, je nutné zaplatiť náhradu škody v adekvátnej výške. Táto suma sa odpočíta zo zaplatenej zálohy.

● Horoklub ŠK UMB nenesie zodpovednosť za škody, ktoré zákazníkovi vzniknú v súvislosti s používaním zapožičaného materiálu.

● Dodržiavajte pravidlá bezpečnosti pri pohybe na horách a v prírode!