Otvárame lezecký krúžok pre deti 2 stupňa ZŠ

Pre deti 2 stupňa ZŠ  otvárame pravidelný krúžok každý štvrtok od 19.9.2019 v čase 16,00-17,00hod.  

Prihlasovanie a viac informácií u Mgr. Lucii Sirotiarovej (0914114145) - Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica