AKTUÁLNE

Aktivity na lezeckej stene podporuje Mesto B.Bystrica a Safetime

  • Uzatvorenie lezeckej steny Pavúk v dňoch 11.3.-22.3.2020

    Na základe komunikácie s p. riaditeľkou GJGT s účinnosťou od 11.3.2020 sa pozastavuje tréningová činnosť- krúžky a činnosť lezeckej steny Pavúk pre verejnosť do odvolania. Ide o obmedzenie pohybu cudzích osôb v priestoroch, kde sa realizuje vyučovací proces v rámci opatrení týkajúcich sa šírenia Koronavírusu COVID-19.

    Ďakujeme za pochopenie

  • LEZECKÉ KRÚŽKY na Pavúku

    V školskom roku 2019/2020 otvárame nasledujúce lezecké krúžky a prípravky pre deti ZŠ a SŠ